SẢN PHẨM DAKPHIN

đặc sản daklak

Đặc Sản Daklak

Hạt Macca

170,000

Đặc Sản Daklak

Bắp Mỹ

70,000

Đặc Sản Daklak

Mật Ong Hoa Cà Phê

95,000

Đặc Sản Daklak

Sầu Riêng Hột

60,000

Đặc Sản Daklak

Sầu Riêng Dona Thái

120,000

Đặc Sản Daklak

Bơ Sáp Daklak

45,000

Đặc Sản Daklak

Bơ Booth

75,000

Đặc Sản Daklak

Sầu Riêng Ri 6

85,000

cà phê bột dakphin

Cà Phê Bột

Cà Phê Culi

120,000

Cà Phê Bột

Cà Phê Moka

299,000

Cà Phê Bột

Cà Phê Robusta

119,000

Cà Phê Bột

Cà Phê Arabica

220,000

Cà phê hạt rang dakphin

Cà Phê Hạt Rang

Cà Phê Hạt Culi

200,000

Cà Phê Hạt Rang

Cà Phê Hạt Moka

350,000
HOT

Cà Phê Hạt Rang

Cà Phê Hạt Rang Robusta

85,000

Cà Phê Hạt Rang

Cà Phê Hạt Rang Arabica

220,000

CHIA SẺ