Sầu Riêng Ri 6

85,000

SẦU RIÊNG RI 6 là vua của các loại sầu riêng: Sầu riêng Ri 6 cơm vàng, hạt lép, vị ngọt, mùi thơm, cơm khô ráo, cầm không dính tay.

Quy chuẩn sản phẩm

  • Vùng nguyên liệu: Tây Nguyên
  • Sản phẩm: Từ 2-4kg/trái
  • Bảo quản: Đến 5 tháng(đông lạnh)